Όψεις της Υιοθεσίας - Α' τόμος, Γ. Βουκελάτου

Όψεις της Υιοθεσίας στην Ελλάδα - Α' τόμος

27,00 €
με ΦΠΑ

Πρώτος Τόμος

Ψυχολογική, Κοινωνική και Νομική Προσέγγιση του Θεσμού.

Συγγραφέας: Γιάννα Βουκελάτου

Ο πρώτος τόμος περιέχει θέματα που αφορούν την ιστορική εξέλιξη και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του θεσμού της υιοθεσίας, την ανάλυση του νομικού πλαισίου της υιοθεσίας στην Ελλάδα, αλλά και τη ψυχική διεργασία μέσα από το παραμύθι, επιδιώκοντας στην κριτική θεώρηση του θεσμού. 

 

Πρόκειται για ένα ερευνητικό, όμορφο και δημιουργικό ταξίδι με πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς και τελικό προορισμό τους στόχους της έρευνας, για το τι σημαίνει υιοθεσία, πώς τελείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και πώς μπορούν να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν στο έργο τους όσοι κοινωνικοί επιστήμονες ασχολούνται με θέματα του  ευαίσθητου χώρου της υιοθεσίας στην Ελλάδα, καθώς και οι ίδιες οι οικογένειες που εμπλέκονται στο θεσμό της υιοθεσίας.

Το βιβλίο κυκλοφορεί σε δύο τόμους. Ο πρώτος τόμος περιέχει θέματα που αφορούν την ιστορική εξέλιξη και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του θεσμού της υιοθεσίας, την ανάλυση του νομικού πλαισίου της υιοθεσίας στην Ελλάδα, αλλά και τη ψυχική διεργασία μέσα από το παραμύθι, επιδιώκοντας στην κριτική θεώρηση του θεσμού. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα. Η ποσοτική έρευνα έχει διενεργηθεί στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ασχολούνται με την υιοθεσία και η ποιοτική με τη μέθοδο της «συνέντευξης σε βάθος» προσεγγίζει μητέρες και πατέρες που έχουν υιοθετήσει καθώς και ενήλικες που έχουν υιοθετηθεί, περιγράφοντας με ευαισθησία τις εμπειρίες, τα συναισθήματα, τις απόψεις και τη ψυχολογία των υιοθετημένων παιδιών, των θετών αλλά και των βιολογικών γονέων, όπως αυτοί ζωντανά αφηγήθηκαν τον τρόπο που βιώνουν μια υιοθεσία, στοχεύοντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων σε θέματα που αφορούν την προσαρμογή, την ταυτότητα, την αυτοεκτίμηση και την έννοια της ασφάλειας και της συναισθηματικής σταθερότητας του υιοθετημένου ατόμου.

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια, θεωρείται πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, αφού μέχρι σήμερα οι περισσότεροι κοινωνικοί επιστήμονες δεν έχουν ερευνήσει σε βάθος παρόμοια κοινωνικά θέματα. Η Γιάννα Βουκελάτου τόλμησε να προχωρήσει την έρευνα στον τομέα αυτό και κατάφερε μέσα από ζωντανές αφηγήσεις των ίδιων των προσώπων που βιώνουν μια υιοθεσία, να ξεδιπλώσει το κουβάρι της υιοθεσίας.

Στόχο της έχει να βοηθήσει  τους άμεσα συμμετέχοντες στην διαδικασία της υιοθεσίας: τους θετούς γονείς, τα υιοθετημένα παιδιά και τους βιολογικούς γονείς και να  αποτελέσει ισχυρό επαγγελματικό εργαλείο σε όσους από τους κοινωνικούς επιστήμονες ασχολούνται ή εμπλέκονται στο ζήτημα της υιοθεσίας και της ανεύρεσης των κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικογένειας, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικές υπηρεσίες και ιδρύματα, ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους και ψυχιάτρους, νομικούς, δικαστές, εκπαιδευτικούς, καθώς και άλλες υποστηρικτικές ομάδες ειδικών επιστημόνων που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το θεσμό της υιοθεσίας.

Στο δεύτερο τόμο του έργου αναλύονται και ερμηνεύονται οι γνώσεις, οι απόψεις, οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες των εκατόν ενενήντα επαγγελματιών ψυχικής υγείας και άλλων επαγγελματιών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, ενώ παράλληλα, επιχειρείται η συλλογή πληροφοριών που αφορούν στις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις, τα βιώματα, τις εμπειρίες και τις απόψεις και τις στάσεις των θετών γονέων και των υιοθετημένων ενηλίκων, μέσα από τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου και την επεξεργασία του ποιοτικού υλικού, που συγκεντρώθηκε από τις συνεντεύξεις των τριάντα θετών μητέρων, τριάντα θετών πατέρων και τριάντα υιοθετημένων ενήλικων που συμμετείχαν στην έρευνα με τη μέθοδο της «εις βάθους συνέντευξης».

Διάσταση: 14,5 x 21 εκ. - 410 σελίδες

ISBN 978-618-81753-3-4 set
ISBN 978-618-81753-2-7

No reviews

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν

Συγγραφείς

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα
Product added to compare.